Blog image

خانه هنر خرد

خانه هنر خرد برگذار می کند:

دیدار از مجموعه آثار علی اکبر صادقی در موزه هنرهای معاصر همراه با راهنمای متخصص.

در این تجربه و تماشا مروری خواهیم داشت بر بیش از پنجاه سال کار و زندگی خلاقانه این هنرمند صاحب نام.

پنجشنبه ۲۳فروردین

ساعت ۱۵ موزه هنرهای معاصر

تلفن ثبت نام: ۰۲۱۲۲۱۷۱۵۴۹