اهداف آموزشی خانه کودک خِرَد

 

 

رویکرد مجموعه با توجه به اهداف آموزشی زیر تعریف شده است:

۱. کمک به رشد و تکامل همه جانبه کودکان

  • رشد عاطفی ( هیجانی)
  • رشد اجتماعی
  • رشد کلامی ( زبانی)
  • رشد خلاقیت
  • رشد جسمی_حرکتی
  • رشد شناختی ( ذهنی)

۲. توجه به علایق و نیازها و تفاوتهای فردی کودکان
۳. تاکید بر مشارکت کودکان در فعالیت های فردی و گروهی
۴. احترام به محیط زیست و ایجاد علاقه در کودکان به طبیعت و تلاش برای حفظ آن