جشنواره دانش‌آموزی خِرَد

صفحه اصلی

 

از بین تعدادی انجمن یکی را انتخاب می‌کنم . کاری را که دوست داشتم تجربه کنم، کاری که فکر می‌کنم در آن استعداد دارم . تیم‌های کوچک کاری تشکیل می‌دهیم .

هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی، پیدا کرد مطلب، طراحی آزمایش و طی کردن مراحل روش علمی و تمرین و تمرین و تمرین .

 

تمرین ارتباط مؤثر، تمرین ارایه‌ی شفاهی، تمرین تهیه‌ی پوستر، تمرین برگزاری نمایشگاه و اجرا .

 

تمرین موفق شدن .

 

 

ای اراده‌ی من

 

ای جانشین هر نیاز

 

مرا برای یک پیروزی بزرگ آماده کن

آخرین خبرها