انجمن اولیا و مربیان متوسطه۱

صفحه اصلی / مدارس خِرَدمتوسطه۱/ انجمن اولیا و مربیان متوسطه۱

 

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

جلسه‌ی انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان متوسطه یک، دوشنبه ۹۶/۷/۱۰ برگزار شد.
ضمن تشکر از حضور اولیای محترم، اسامی اعضای انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می شود:

۱-  خانم دکتر ساغر انصاری
۲- آقای دکتر مهران جاهد
۳- خانم دکتر آیدا روشن ضمیر
۴- آقای هومان فاضل
۵- آقای مهندس بهنام مصداقی

 

 


 

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 

جلسه‌ی انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان متوسطه ۱ شنبه ۱۰ / ۷ / ۹۵  از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷  برگزار شد.

ضمن تشکر از حضور اولیای گرامی، اسامی اعضای  انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر اعلام می‌شود:

 ۱- آقای دکتر فرامرز امیری

۲ - خانم دکتر ساغز انصاری

 ۳ - خانم الهام ظهراب نیا

۴ - آقای هومان فاضل

۵ - آقای مهندس بهنام مصداقی


 

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

جلسه انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان متوسطه ۱روز دوشنبه ۹۴/۷/۶ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ برگزار شد

ضمن تشکر از حضور اولیای گرامی اسامی اعضای اصلی و علی البدل انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به شرح زیر اعلام می گردد.

 

اعضای اصلی

۱- خانم رویا تقی پور

۲- آقای علی حاجی آقایی

۳- خانم آیدا روشن ضمیر

۴- خانم فریناز راشد مرندی

۵- خانم نیلوفر رضوی

۶- خانم نیلوفر خسروی

 

اعضای علی البدل

خانم پونه پارسایی

خانم مرجان کاظمیان

خانم فیروزه السادات مینو

 

 

سال تحصیلی ۹۴-۹۳

جلسه‌ی انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان متوسطه۱ روز دوشنبه ۹۳/۷/۷ ساعت۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار شد.

ضمن تشکر از حضور اولیا‌ی گرامی، اسامی اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اعضای اصلی:

۱- خانم نشاط ادب

۲ خانم پونه پارسایی

۳- خانم رویا تقی پور

۴- آقای علی حاج آقایی

۵ - خانم آیدا روشن ضمیر

اعضای علی‌البدل:

خانم فریناز راشد مرندی

خانم سمیرا سهیلی زاده

خانم مریم کاظمیان