انجمن اولیا و مربیان هنرستان

صفحه اصلی / مدارس خِرَد / هنرستان / انجمن اولیا و مربیان هنرستان

 

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اعضای انجمن هنرستان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ به شرح زیر است:

۱- آقای سیدکاظم کاظمی

۲- خانم صونا قائم

۳- خانم شیرین مسیح‌نیا

۴- خانم نیلوفر نیل‌چی

۵- آقای ساویز پژهان