Blog image

دبستان

 اولیا گرامی 
در پایان یک سال تحصیلی دیگر از شما دعوت می شود در جشنواره ی پروژه های دانش آموزی عزیزانمان شرکت فرمایید. همزمان با این برنامه کارنامه های ترم دوم خدمتتان ارایه می شود .  
_جشنواره پایه های اول و دوم  ساعت ۹ الی ۱۰  روز چهارشنبه ۹ خرداد
_جشنواره پایه ی سوم  ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰ روز شنبه ۱۲ خرداد
_جشنواره پایه ی چهارم ساعت ۹ الی ۱۰ روز شنبه ۱۲ خرداد
_جشنواره پایه ی پنجم ساعت ۸ الی ۹  روز یکشنبه ۱۳ خرداد 


منتظرتان هستیم
دفتر دبستان