Blog image

کنکور سراسری سال ۱۳۹۴

موفقیت دانش‌آموختگان خرد در پیش‌دانشگاهی هنر، ریاضی‌فیزیک و تجربی در کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ را تبریک می‌گوییم.

رتبه‌ی دوم هنر : المیرا آشفته

رتبه هشتم هنر: صبا جواهریان

رتبه‌های برتر این دوره در رشته‌ی هنر:

۱- فریده ابطحی

۲- سحر حبیبی

۳- گلبرگ بکازاده

۴- آلا احسانی

۵- نیلوفر دادرس

۶-نیکی ساغری

۷- پردیس کفتانی

رتبه‌های برتر این دوره در رشته‌ی ریاضی فیزیک:

۱- الهه شناسا

۲- ملیکه احقاقی

۳- نازنین اختریان

۴- نگار یاسایی

۵- تینا بهروزی

۶- بیتا فتحی‌پور

۷- درسا محمد

۸- عرفانه محمودزاده

۸- مهرناز میرزایی

رتبه‌های برتر این دوره در رشته‌ی علوم تجربی:

۱- نگین جراح

۲- فاطمه ایومن

۳- پردیس قربانی

۴- سارا خرمی‌نژاد

۵- یاسمن کشمیری

۶- سارا ابطحی

«مدیران، معاونان، کادر آموزشی و اداری و انجمن اولیا و مربیان»