Blog image

اولیا و همکاران

اولیای گرامی، همکاران محترم:
روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۳۰از تاریخ ۹۳/۵/۱۲ نشست‌هایی با هدف تدبر در قران در محل نمازخانه برگزار می‌شود. اجرای برنامه در هر دو روز یکسان است. شما می‌توانید با توجه به برنامه‌ی خودتان یکی از این دو زمان را اختیار کنید.
حضور شما را در این برنامه ارج می‌نهیم و امیدواریم در صورت علاقه‌مندی و استقبال، بتوانیم آن را ادامه دهیم.